Organic Veg (56)

£3.06 500 g
£2.34 ea
£1.35 500 g
£1.35 500 g
£2.74 ea

Organic Fruit (16)

£2.46 500 g
£1.64 ea
£1.55 500 g
£5.38 ea
£2.54 500 g

Alcoholic drinks (17)

£12.40 ea
£24.60 ea
£4.23 ea
£12.21 ea
£15.65 ea

Baking, Sugars & Syrups (30)

£2.74 ea
£3.10 ea
£3.10 ea
£4.57 ea
£5.21 ea

Biscuits & Cakes (18)

£3.18 ea
£3.40 ea
£2.76 ea
£2.14 ea
£2.14 ea

Breads, Crackers & Savoury Biscuits (17)

£3.06 ea
£3.08 ea
£3.18 ea
£2.98 ea
£2.98 ea

Chilled & Eggs (36)

£1.73 ea
£2.48 ea
£2.36 ea
£2.30 ea
£5.85 ea

Chocolate & Sweet Snacks (23)

£1.63 ea
£1.63 ea
£3.31 ea
£3.31 ea
£3.31 ea

Christmas Products (18)

£7.50 ea
£3.56 ea
£11.00 ea
£3.99 ea
£6.49 ea

Dried Beans & Pulses (15)

£2.62 ea
£2.30 ea
£2.36 ea
£3.94 ea
£3.77 ea

Dried Herbs & Spices (28)

£1.77 ea
£1.77 ea
£1.84 ea
£1.84 ea
£1.77 ea